PER QUÈ A COMPCAT?

SÓC PROFESSIONAL

«COMPLIANCE OFFICER»

RESPONSABLE
DE L’ÒRGAN
DE VIGILÀNCIA
I CONTROL

 • Perquè exerceixo funcions de Responsable de Compliment Normatiu i sóc l’encarregat de gestionar el Model de Prevenció de Delictes, en quant pertanyo a l’Òrgan de Vigilància i Control de la meva empresa. Sóc «Compliance Officer» i assumeixo totes les responsabilitats.
 • Perquè necessito recolzament i suport en matèria de formació, legalitat i defensa jurídica en l’exercici de les meves funcions.
 • Perquè COMPCAT pot oferir-me una assegurança de Responsabilitat Civil i de Defensa judicial que em protegeixi de les conseqüències de les meves actuacions, en l’exercici de les funcions abans esmentades.

SÓC CONSULTOR

ASSESSOR
EN MATÈRIA DE
«CORPORATE COMPLIANCE»

 • Perquè vull treballar amb altres professionals del sector per difondre una cultura de bones pràctiques i honradesa en la gestió de l’assessoria de «Corporate Compliance» en l’empresa, en la societat i en els «stakeholders»
 • Perquè COMPCAT pretén proporcionar un marc integral pel desenvolupament i la professionalització de les matèries associades al «Compliance», en tots els seus àmbits.

COM A PROFESSIONAL
D’UNA ASSESSORIA

CONSULTORIA

AUDITORIA

 • Perquè vull oferir als meus clients unes garanties de referència, amb uns estàndards de qualitat, i difonent així una cultura de millors pràctiques en seu de compliment normatiu en la societat.
 • Perquè vull ser referent en la creació d’un marc professional del món del «Compliance».
 • Perquè vull compartir amb altres professionals una força representativa davant les Administracions Públiques, Universitats, grups d’interès, etc., unes inquietuds de millora i defensa d’interessos comuns.

CLASSES

Membre Adherit

 • Podran ser membres adherits de COMPCAT els estudiants vinculats a les finalitats de l’Associació, els quals tindran dret d’assistència però no de vot.
 • Tanmateix, podran gaudir dels avantatges de la seva adhesió a l’Associació, tals com els que ens ofereixen les empreses col·laboradores.
45€/ any

Soci Protector

 • Podran ser Soci Protector qui;
 • i) Contribueixi al manteniment de l’Associació mitjançant donatius voluntaris
 • ii) Patrocini el seu manteniment mitjançant quotes periòdiques superiors a les establertes pels socis numeraris
 • iii) Patrocini activitats o programes acadèmics, de formació o capacitació professional
135€/ any
PERSONA física
225€/ any
PERSONA JURÍDICA

COM

El candidat que desitgi associar-se a COMPCAT haurà d’omplir el següent formulari indicant les dades requerides.

Una vegada complimentat el formulari, li remetrem el corresponent document per tal de fer efectiva la seva inscripció

Tipus de sol·licitut:


comunicat
close-link
Scroll to Top