ALTA SOCIS

CLASSES DE SOCIS

Membre Adherit

  • Podran ser membres adherits de COMPCAT els estudiants vinculats a les finalitats de l’Associació, els quals tindran dret d’assistència però no de vot.
  • Tanmateix, podran gaudir dels avantatges de la seva adhesió a l’Associació, tals com els que ens ofereixen les empreses col·laboradores.
45€/ any

Soci Protector

  • Podran ser Soci Protector qui;
  • i) Contribueixi al manteniment de l’Associació mitjançant donatius voluntaris
  • ii) Patrocini el seu manteniment mitjançant quotes periòdiques superiors a les establertes pels socis numeraris
  • iii) Patrocini activitats o programes acadèmics, de formació o capacitació professional
135€/ any
PERSONA física
225€/ any
PERSONA JURÍDICA

COM ASSOCIAR-TE

El candidat que desitgi associar-se a COMPCAT haurà d’omplir el següent formulari indicant les dades requerides.

Una vegada complimentat el formulari, li remetrem el corresponent document per tal de fer efectiva la seva inscripció

Tipus de sol·licitut: