CARTA DEL PRESIDENT

Estimats/des associats/des:

Tinc el plaer de presentar-vos COMPCAT – ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPLIANCE, una associació sense ànim de lucre i amb un marcat caràcter transversal, en la que conflueixen professionals i empresaris de diversos àmbits i sectors, amb perfils i experiències heterogènies (per exemple, en l’àmbit del Dret Penal, “Corporate Governance”, Sistemes de Gestió, seguretat informàtica, Protecció de Dades, investigacions internes, ètica i transparència, etc.), tots ells íntimament relacionats amb l’àmbit del Compliment Normatiu o “Compliance”.

Entre els seus objectius immediats està, per un costat, contribuir a les millors pràctiques en matèria de “Compliance”, potenciant la reflexió conjunta, comprensiva i profunda de les seves problemàtiques i casuístiques en diferents programes formatius, conferències i debats; i per un altre costat, fomentar la integració a l’associació d’aquests professionals, a fi de què COMPCAT serveixi com a mecanisme de suport a les seves activitats professionals i empresarials dins de l’àmbit del Compliment Normatiu o “Compliance”.

Tanmateix, un altre dels punts sobre els que COMPCAT vol prestar una especial atenció és respecte de la figura del “Compliance Officer”, nova professió i en constant evolució, cada vegada més necessitada d’un coneixement transversal ampli (quasi a semblança de l’home del “Renaixement”), a l’objecte de definir el seu rol i responsabilitats, i garantir l’acompliment de les seves funcions en un marc de protecció adequat.

Des de COMPCAT estem fermament convençuts de què, a través d’aquesta unió d’esforços i inquietuds, s’assolirà un veritable encaix virtuós del “Compliance” dins de la cultura empresarial.

Rebeu una cordial salutació.

Rafael Sánchez Sevilla
President de COMPCAT