PER QUÈ ASSOCIAR-SE A COMPCAT?

SÓC PROFESSIONAL

«COMPLIANCE OFFICER»

RESPONSABLE
DE L’ÒRGAN
DE VIGILÀNCIA
I CONTROL

  • Perquè exerceixo funcions de Responsable de Compliment Normatiu i sóc l’encarregat de gestionar el Model de Prevenció de Delictes, en quant pertanyo a l’Òrgan de Vigilància i Control de la meva empresa. Sóc «Compliance Officer» i assumeixo totes les responsabilitats.
  • Perquè necessito recolzament i suport en matèria de formació, legalitat i defensa jurídica en l’exercici de les meves funcions.
  • Perquè COMPCAT pot oferir-me una assegurança de Responsabilitat Civil i de Defensa judicial que em protegeixi de les conseqüències de les meves actuacions, en l’exercici de les funcions abans esmentades.

SÓC CONSULTOR

ASSESSOR
EN MATÈRIA DE
«CORPORATE COMPLIANCE»

  • Perquè vull treballar amb altres professionals del sector per difondre una cultura de bones pràctiques i honradesa en la gestió de l’assessoria de «Corporate Compliance» en l’empresa, en la societat i en els «stakeholders»
  • Perquè COMPCAT pretén proporcionar un marc integral pel desenvolupament i la professionalització de les matèries associades al «Compliance», en tots els seus àmbits.

COM A PROFESSIONAL
D’UNA ASSESSORIA

CONSULTORIA

AUDITORIA

  • Perquè vull oferir als meus clients unes garanties de referència, amb uns estàndards de qualitat, i difonent així una cultura de millors pràctiques en seu de compliment normatiu en la societat.
  • Perquè vull ser referent en la creació d’un marc professional del món del «Compliance».
  • Perquè vull compartir amb altres professionals una força representativa davant les Administracions Públiques, Universitats, grups d’interès, etc., unes inquietuds de millora i defensa d’interessos comuns.