Comissions

VOCALIA DE

SISTEMES DE GESTIÓ

L’objectiu de la Vocalia de Sistemes de Gestió és impulsar la utilització dels Sistemes de Gestió de Compliance per part dels nostres associats, promovent el seu ús com a eina bàsica per aconseguir una efectiva cultura de Compliance a les organitzacions. Per això, treballarem en la difusió de les principals normes existents (Soft Law), centrant-nos, particularment, en la UNE 19601 i en la ISO 37001.

Tanmateix, i en col·laboració amb altres vocalies de l’Associació, proposarem jornades en les que diferents auditors de certificació puguin orientar-nos sobre la interpretació d’aquells requisits més complexos, impulsarem la formació dels nostres associats a través de Tallers sobre els requisits dels diversos estàndards i promourem la formació d’auditors interns, i es fomentarà la identificació i difusió de situacions pràctiques a través de casos en els que l’estructura de l’organització pugui haver plantejat un repte que s’hagi solucionat amb una resposta imaginativa.

L’objectiu principal de la Vocalia d’Eines de Compliance és realitzar un «testing» de tot software relacionat amb el Compliance, tals com programes de gestió, canals de denúncies, bases de dades, llibres, etc., per tal d’oferir als associats de COMPCAT els millors avantatges tant comercials com de qualitat dels diversos productes relacionats amb el Compliance.

VOCALIA 

D’EINES DE COMPLIANCE

VOCALIA DE

MÀRQUETING I COMUNICACIÓ

La Vocalia de Màrqueting i Comunicació defineix, desenvolupa i gestiona el pla de màrqueting de l’Associació alineat amb l’estratègia de la mateixa. Entre els seus objectius es troben l’augment de la notorietat de la marca COMPCAT i el seu posicionament, la relació amb els mitjans de comunicació i la gestió de l’activitat a les xarxes socials, l’organització d’esdeveniments i, fonamentalment, el desenvolupament d’un pla que afavoreixi la interrelació dels seus socis, tant entre ells, com amb la resta de professionals relacionats amb el Sector del Compliance.

La Vocalia de Normativa de COMPCAT realitza el seguiment de les normes, jurisprudència i doctrina relacionades amb el Compliance, procura el seu accés a tots els associats, coordina la creació de debats sobre la matèria i s’interessa per potenciar les vies d’influència a les diferents fonts de creació dels canvis regulatoris amb l’objectiu de poder contribuir en el desenvolupament i millora de la legislació que pugui afectar a la matèria.

VOCALIA 

NORMATIVA

VOCALIA DE

FORMACIÓ I GESTIÓ ÈTICA

Des de COMPCAT volem que l’Associació es converteixi en un fòrum de referència a Catalunya on els professionals puguin intercanviar en benefici comú, coneixements i experiències. Partint d’aquesta base, el principal objectiu de la Vocalia de Formació i Gestió Ètica és fomentar el transvasament de coneixement entre els Associats i promoure la seva reflexió conjunta en temes d’especial interès, no només sobre el «Compliance» o Compliment Normatiu, sinó també sobre les bones pràctiques empresarials, realitzant tallers periòdics enfocats a la recerca de diverses estratègies a seguir per la implementació de controls, oferint solucions pràctiques de Compliance per a PIMES, etc., i en definitiva, posant a l’abast dels nostres Associats totes les eines necessàries per assolir una millora en el desenvolupament de llurs activitats professionals i/o empresarials a l’àmbit del «Compliance».