COMPCAT és una associació sense ànim de lucre, que neix a l’any 2016, amb la finalitat d’agrupar a professionals i empresaris de Catalunya, les activitats dels quals i/o interessos estan lligats a l’àmbit del compliment normatiu o «Compliance», amb tres objectius principals:

  • Fomentar les millors pràctiques en matèria de «Compliance».
  • Definir un marc adequat i garantista per la figura del responsable de compliment normatiu o «Compliance Officer».
  • Donar suport a les activitats professionals i empresarials dels seus Associats en l’àmbit del «Compliance».

COMPCAT és una Associació amb un marcat caràcter transversal, que pretén enriquir als seus Associats mitjançant la posada en comú d’experiències d’orígens diversos (p.e. àmbit penal, «CorporateGovernance», sistemes de gestió, seguretat informàtica, protecció de dades, investigacions internes, etc.), fomentant el transvasament de coneixement entre els mateixos, amb l’objectiu d’aconseguir una visió més completa i profunda de la funció de compliment normatiu.

Tanmateix, l’Associació es caracteritza per prestar una especial atenció a la figura del «ComplianceOfficer», tractant de racionalitzar el seu àmbit d’actuació i les seves responsabilitats, amb l’objectiu de què pugui afrontar amb garanties uns reptes en constant evolució.